Ležajevi

Na osnovu svoje ekspertize na polju kotrljajućih ležajeva duže od jednog veka, kompanija SKF je svetski lider na polju konstruikcije, razvoja i proizvodnje kotrljajućih ležajeva visokih performansi, kliznih ležajeva, ležajnih jedinica i kućišta. Naši proizvodi pomažu kompanijama da produže životni ciklus opreme, povećaju vreme ispravnog rada i smanje ukupne troškove vlasništva.
Za dodatne informacije o SKF ležajevima, ležajnim jedinicama i kućištima, kontaktirajte tehničku službu Stepe silver trade d.o.o. ili posetite stranicu www.skf.com/bearings.

SKF ležajevi
Prepoznatljivi širom sveta po superiornom kvalitetu i dugom veku trajanja, SKF kuglični, valjkasti i klizni ležajevi predstavljaju savršen izbor za širok spektar primena. U zavisnosti od vrste ležaja, konstrukcije i veličine, SKF ležajevi mogu biti dostupni u četiri varijante: Standardni, SKF Explorer, SKF energetski efikasni i SKF super precizni.
SKF Explorer ležajevi
Kao odgovor na sve veće zahteve za performanse modernih mašina, SKF je razvio SKF Explorer klasu kotrljajućih ležajeva. SKF Explorer ležajevi smanjuju uticaj na životnu sredinu, tako što omogućavaju smanjenje potrošnje kako maziva, tako i energije. Jednako je važna i sposobnost SKF Explorer ležajeva da smanje potrebu za održavanjem i doprinesu povećanju produktivnosti.
SKF energetski efikasni ležajevi
Kako bi ispunio sve veće zahteve za smanjenjem trenja i potrošnje energije, SKF je razvio SKF energetski efikasnu (E2) seriju kotrljajućih ležajeva. Ležajeve koji pripadaju ovoj seriji karakteriše moment otpora trenja u ležaju najmanje 30% manji u poređenju sa standardnim SKF ležajem iste veličine.
SKF super precizni ležajevi
SKF super precizni ležajevi konstruisani su i proizvedeni za mašine alatke, centrifuge, štamparske mašine i ostale primene koje zahtevaju visok stepen tačnosti rada i dug vek trajanja ležaja.
SKF ležajne jedinice i kućišta
SKF proizvodi širok asortiman kugličnih i valjkastih ležajnih jedinica i kućišta, kako bi odgovorio na potrebe u okviru bilo koje primene. Ležajne jedinice - koje se sastoje od SKF ležajeva, kućišta, zaptivki i maziva - unapred su podmazane i sklopljene kako bi se omogućila brza i laka ugradnja.

Posebna rešenja
SKF takođe nudi jedinstvena, posebno razvijena rešenja za probleme koji se tipično javljaju kod određenih vrsta primena, kao što su električni motori ili industrije (hrana i piće...). U neke od njih spadaju:

Ležajevi za ekstremne temperature Razvijeni za primene u kojima je upotreba maziva na bazi nafte neefikasna ili nepraktična, ležajevi za ekstremne temperature mogu da se koriste pri izuzetno visokim ili niskim radnim teperaturama. Takođe mogu da se koriste u farmaceutskoj, kao i opremi za obradu hrane, bez straha od kontaminacije proizvoda mašću za podmazivanje.
SKF ležajevi za ekstremne temperature koriste grafit, koji je ubačen u slobodni prostor ležaja kako bi delovao kao mazivo i štitio ležaj od kontaminanata, te smanjio negativan uticaj na životnu sredinu.
Ležajevi za visoke temperature takođe su dostupni i sa grafitnom pastom ili, u slučaju kugličnih ležaja, sa grafitnim kavezom.

Solid Oil
Solid Oil je specijalno rešenje za primene kod kojih su tradicionalne metode domazivanja nepraktične.
Solid Oil smanjuje održavanje i uticaj na životnu sredinu i može:
• obezbediti više ulja za ležaj;
• od klasičnih masti;
• zadržati kontaminante van ležaja;
• eliminisati potrebu za domazivanjem;
• eliminisati potrebu za zaptivkama kako bi se zadržalo mazivo;
• odolevati hemikalijama;
• izdržati velika ubrzanja.

INSOCOAT ležajevi
INSOCOAT ležajevi su standardni ležajevi kod kojih je plazma postupkom nanešen keramički sloj. Sloj deluje kao elektro-izolator, kako bi zaštitio ležaj od oštećenja nastalih prodorom struje kroz ležaj. Sloj se nakon nanošenja posebnom metodom zaptiva, kako bi zadržao izolaciona svojstva i u prisustvu vode i vlage.
Otpor se kreće u opsegu od 50 do 150 MOhm pri probojnom naponu između 1 000 i 3 000 V DC.

SKF hibridni ležajevi
SKF hibridni ležajevi kombinuju čelične prstenove sa kotrljajnim elementima od silikon nitrida (industrijska keramika). Silikon nitrid je izuzetno tvrd, neprovodljiv materijal koji, osim svojih elektroizolacionih svojstava, nudi i brojne druge pogodnosti. SKF hibridni ležajevi mogu da rade na većim brzinama, bolje rade u uslovima loše podmazanosti, otporniji su na štetna dejstva kontaminanata i traju daleko duže od ležajeva napravljenih isključivo od čelika.U nastavku su dati linkovi koji vode ka SKF interaktivnom katalogu gde postoji veliki broj informacija o tehničkim karakteristikama ležajeva, ležajnih jedinica, kućišta i ostalih proizvoda.

Radijalni kuglični ležajevi

Kuglični ležajevi sa kosim dodirom

Samopodesivi kuglični ležajevi

Cilindrično valjkasti ležajevi

Igličasti ležajevi

Konusno valjkasti ležajevi

Bačvasti ležajevi

CARB ® ležajevi

Aksijalni kuglični ležajevi

Aksijalni cilindrični ležajevi

Aksijalni bačvasti ležajevi

Klizni ležajevi

Inženjerski proizvodi

  • Hibridni ležajevi
  • Izolovani (INSOCOAT ®) ležajevi
  • Ležajevi i ležajne jedinice za visoke temperature
  • Ne habajući ležajevi (NoWear)
  • Ležajevi i ležajne jedinice sa čvrstim mazivom (Solid Oil)

Y ležajevi i Y ležajne jedinice

Kućišta

Ležajevi sa senzorima

 

Stepa silver trade, Prolomska 5, 11221 Beograd, Tel/Fax: 011/3948-500, 3946-611, Email: office@stepasilver.rs