skf stepa silver trade logo

 

SKF vam nudi kompletan pristup upravljanju ciklusom životnog veka mašina i opreme

Industrije svih tipova i veličina, u celom svetu, razumeju da u današnjem poslovnom okruženju efikasno upravljanje mašinama i opremom tokom čitavog njihovog životnog ciklusa može rezultovati stvarnom i trajnom vrednošću, kao i smanjiti ukupne troškove vlasništva. Ne postoji kompanija bolje pripremljena od SKF-a da vam pomogne da to i ostvarite.
Kao svetski lider i inovator na polju tehnologije ležajeva već više od 100 godina, SKF poseduje jedinstveno razumevanje rotacione opreme i međusobne povezanosti mašinskih komponenti i industrijskih procesa u svim značajnijim industrijama širom sveta.
Ovo znanje – u kombinaciji sa našom ekspertizom na polju zaptivnih rešenja, sistema podmazivanja, linearne tehnike, održavanja mašinerije, mehatronike i servisa – omogućava nam da ponudimo stvarna rešenja koja će vam pomoći da maksimizujete mehaničke performanse tokom čitavog životnog ciklusa mašina i opreme.
Rezultat toga je da SKF predstavlja jedinstveni izvor kako standardnih, tako i vama prilagođenih tehnoloških proizvoda, rešenja i usluga.
Globalni resursi, lokalno prisustvo SKF ima svoje predstavnike u preko 130 zemalja i na 15 000 distributerskih lokacija širom sveta. Naše globalno prisustvo omogućava lokalnu dostupnost našeg širokog asortimana tehnologija i usluga, i osigurava vam pogodnosti lokalne podrške.
Mnogi od osnovnih proizvoda i tehnologija obuhvaćenih ovom brošurom dostupni su kod vašeg lokalnog SKF ovlašćenog distributera. Neki od naših uže specijalizovanih proizvoda, sistema i konsultantskih usluga dostupni su vam ukoliko kontaktirate najbliže SKF predstavništvo, ili u okviru naše rastuće mreže SKF fabrika rešenja. Kada god i kako god da vam ih dostavljamo, SKF rešenja mogu pomoći da vaš pogon:
• poboljša produktivnost;
• smanji troškove održavanja;
• poboljša energetsku efikasnost;
• optimizuje konstrukciju;
• smanji vreme potrebno za proizvodnju vašeg proizvoda;
• smanji ukupne troškove vlasništva.

Tokom svake faze životnog ciklusa mašina i opreme SKF tehnologije i usluge pomažu korisnicima da optimizuju konstrukciju i performanse mašina, smanje potrošnju energije i snize ukupne troškove vlasništva.

 

Stepa silver trade, Prolomska 5, 11221 Beograd, Tel/Fax: 011/3948-500, 3946-611, Email: office@stepasilver.rs